Sněmovní tisk 317/0, část č. 1/4
Novela z. - zákoník práce

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t031700.pdf (Dokument PDF, 376 KB)t031700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0317a0.pdf (Dokument PDF, 189 KB)t0317a0.doc

Published

1. November 2018 v 11:51
ISP (login)