Sněmovní tisk 73/0, část č. 1/8
Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t007300.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t007300.docx
t007300.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t007300.docx (Dokument DOCX, 223 KB)
t0073a0.pdf (Dokument PDF, 834 KB)t0073a0.doc
t0073a0.pdf (Dokument PDF, 834 KB)t0073a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0073b0.pdf (Dokument PDF, 417 KB) 
t0073b0.pdf (Dokument PDF, 417 KB)t0073b0.docx (Dokument DOCX, 44 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0073c0.pdf (Dokument PDF, 610 KB)t0073c0.doc
t0073c0.pdf (Dokument PDF, 610 KB)t0073c0.doc

Published

29. January 2018 v 15:15

Related Documents

74 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
ISP (login)