Sněmovní tisk 1200/0
N. zák. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích
ISP (login)