Sněmovní tisk 194/2
Usnesení VVVKMT k tisku 194/0
ISP (login)