Usnesení PS č. 1199

k návrhu poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - třetí čtení (20. září 2000)
ISP (login)