Usnesení PS č. 361

k vládnímu návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení (30. června 1999)
ISP (login)