Usnesení PS č. 930

k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o osvojení dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 24. dubna 1967 /sněmovní tisk 490/ - druhé čtení (6. dubna 2000)
ISP (login)