Sněmovní tisk 428/1
Usnesení VVVKM k tisku 428/0
ISP (login)