Usnesení PS č. 1183

k vládnímu návrhu zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 684/ - prvé čtení (18. června 2004)
ISP (login)