Usnesení PS č. 1319

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (15. října 2004)
ISP (login)