Usnesení PS č. 2426

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1104/3/ - vrácenému Senátem (25. dubna 2006)
ISP (login)