Usnesení PS č. 488

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001 /sněmovní tisk 246/ - prvé čtení (21. května 2003)
ISP (login)