Usnesení PS č. 540

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení (25. června 2003)
ISP (login)