Sněmovní tisk 179/0, část č. 1/2
Novela z. o výkonu trestu odnětí svobody

Přílohy dokumentu

t017900.doc
Text novelizovaného zákona  
t0179a0.docISP (login)