Usnesení PS č. 1420

ke Zprávě o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011 /sněmovní tisk 806/ (13. prosince 2012)
ISP (login)