Sněmovní tisk 852/0, část č. 1/4
Novela z. o informačních systémech veř. správy

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085200.pdf (Dokument PDF, 589 KB)t085200.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0852a0.pdf (Dokument PDF, 641 KB)t0852a0.doc

Published

28. June 2016 v 13:06
ISP (login)