Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 27 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 873 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 2039/0 Zákon - novela z. o Pozemkovém fondu České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 2091/0 Zákon - novela z. o cenných papírech a o burze cenných pap.Vládní návrh zákonaSchváleno, 152/1996 Sb.
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 214/0 Návrh zákona, měnící a doplň. z. č. 42/1992 Sb. a další zák. Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 223/0 Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíryVládní návrh zákonaSchváleno, 15/1998 Sb.
 266/0 Návrh novely zákona o bankáchVládní návrh zákonaSchváleno, 16/1998 Sb.
 331/0 Novela zákona o investičních společnostech a fondechVládní návrh zákonaSchváleno, 124/1998 Sb.
 360/0 Návrh novely z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech...Vládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 187/0 Novela zák. o úpravě majetkových vztahů družstevVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 476/0 Novela obchodního zákoníku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 370/2000 Sb.
 802/0 Návrh novely obchodního zákoníku - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 1119/0 Vládní návrh zák. o Komisi pro cenné papíry - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 308/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 1158/0 Novela z. o kolektivním investování - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 224/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 420/0 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 230/2008 Sb.
 855/0 Novela obchodního zákoníku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 420/2009 Sb.
 954/0 N.z. o zrušení listinných akcií na majitele Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 22/0 N.z. o zrušení listinných akcií na majitele Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 85/0 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 409/2010 Sb.
 276/0 Novela z. o kolektivním investování - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 188/2011 Sb.
 536/0 Novela z. o bankáchVládní návrh zákonaSchváleno, 254/2012 Sb.

1 2ISP (login)