Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 383/0 Novela zákona o trestním řízení soudním - EUVládní návrh zákonaZamítnuto v 2. čtení
 1112/0 Návrh ČR na ratifikaci Říms. statusu Mezinár. trest. souduMezinárodní smlouvaVzata zpět
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 108/0 Návrh novely zákona o azylu Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět před projednáváním
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 182/0 Doh. o výsadách a imunitách Mez. trest. souduMezinárodní smlouvaSchválena, 51/2011 Sb. m. s.
 257/0 Meziamerická úml. o výkonu trestních rozsudků v ciziněMezinárodní smlouvaSchválena
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 160/0 Změny Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaSchválena
 161/0 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaSchválena, 16/2016 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 121/0 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcechMezinárodní smlouvaSchválena
 234/0 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaSchválena
 235/0 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaPřerušeno v 2. čtení, navržena na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)


ISP (login)