Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 2109/0 Josefa Mandíka ve věci financování učňovského školstvíPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 2123/0 Jiřího Drápely ve věci rušení útv. profesní přípravy učňůPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 333/0 Návrh zákona o zdravotní péčiVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 543/0 Novela zákona o požární ochraněVládní návrh zákonaSchváleno, 237/2000 Sb.
 1005/0 Návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 53/0 V. n. z. o odborné způsobilosti lékaře - EUVládní návrh zákonaNepřijato
 128/0 V. n. zák. o nelékařských zdravotnických povoláních - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 96/2004 Sb.
 489/0 Novela z. o Komoře veterinárních lékařů ČR - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 318/2004 Sb.
 1114/0 Vl.n.z. o uznávání výsledků dalšího vzděláváníVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 590/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 301/2009 Sb.
 841/0 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláníchVládní návrh zákona3. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 826/0 Novela z.o vyšších soud.úřednících a vyšších úřed.stát.zast.Vládní návrh zákonaSchváleno, 163/2013 Sb.
 828-E/0 Návrh nařízení Rady - program Pericles 2020Předchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 280/0 Úml.o normách výcviku,kvalifikace a strážní služby námořníkůMezinárodní smlouvaSchválena, 45/2015 Sb. m. s.
 798/0 Novela z. o státní službě Senátní návrh zákona Schváleno, 144/2017 Sb.
 880/0 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 201/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 247/0 Novela z. - živnostenský zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje 3. čtení, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 11. 12. 2019
 438/0 Novela z. o zdravotnických prostředcích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava


ISP (login)