Tisky - neukončené
Navržené změny 455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Celkem nalezeno 7 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona1. čtení
 247/0 Novela z. - živnostenský zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje Garanční výbor, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 11. 12. 2019
 391/0 Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EUVládní návrh zákonaSenát, zařazeno na pořad 14. schůze (2. bod dopoledního jednání ve středu 11. prosince)
 431/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákonaZapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 39. schůze
 582/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU - RJVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 11. 12. 2019
 654/0 Novela z. o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní - EUVládní návrh zákona1. čtení


ISP (login)