Tisky
Navržené změny 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník

Celkem nalezeno 64 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 190/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění obchodní zákoník - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 88/2003 Sb.
 350/0 Novela z. o zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 85/2004 Sb.
 400/0 Novela z. o účetnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 437/2003 Sb.
 416/0 Novela z. o ochraně hosp. soutěže Poslanecký návrh zákona Schváleno, 484/2004 Sb.
 428/0 V.n.z. o archivnictví a spisové služběVládní návrh zákonaSchváleno, 499/2004 Sb.
 501/0 V.n.z.o zřízení Evropského hospářského zájmového sdružení - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 360/2004 Sb.
 525/0 Nov. z. o podn. na kap. trhu, kol. invest., o dluhopisech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 257/2004 Sb.
 566/0 Novela z. obchodní zákoník Poslanecký návrh zákona Schváleno, 216/2005 Sb.
 574/0 Novela z. občanský zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 554/2004 Sb.
 635/0 Novela z. o konkursu a vyrovnání Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 746/0 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - souvisejícíVládní návrh zákonaNepřijato
 835/0 V.n.z. o finančních konglomerátech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 377/2005 Sb.
 881/0 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 413/2005 Sb.
 884/0 Novela z. v souvisl. se zrušením Fondu národního majetkuVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2005 Sb.
 975/0 Novela zákona o advokaciiVládní návrh zákonaSchváleno, 79/2006 Sb.
 977/0 Novela zákona o konkursu a vyrovnání - RJ Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 997/0 Vl.n.z. o změně v souvis. se sjednoc. dozoru nad fin. trhem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 57/2006 Sb.
 1061/0 Vl. n. z. o podnikání na kapitálovém trhu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 56/2006 Sb.
 1119/0 Novela z. o vlastnictví bytů - souvisejícíVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 1121/0 Novela insolvenčního zákona - související - EUVládní návrh zákonaZamítnuto Senátem

1 2 3 4ISP (login)