Tisky
Navržené změny 21/2006 Sb.

Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Celkem nalezeno 8 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 1233/0 Novela z. o azylu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 165/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 361/0 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 189/2008 Sb.
 446/0 Vl.n.z. o elektronických úkonech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 301/2008 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 581/0 Novela z. o archivnictví a spisové služběVládní návrh zákonaSchváleno, 167/2012 Sb.
 616/0 N.z.o změně zákonů v souvislosti se zavedením zákl. registrů - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 142/2012 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 57/0 Vl.n.z. o hranicích vojenských újezdůVládní návrh zákonaSchváleno, 15/2015 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 301/0 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU - RJVládní návrh zákonaPodepsáno prezidentem
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, zařazen na pořad 35. schůze


ISP (login)