Sněmovní tiskyZařazené na jednání orgánů Poslanecké sněmovny

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 69/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 28. schůze
 205/0 Novela z. o evidenci tržeb - EUVládní návrh zákonaGaranční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 26. 4. 2019
 207/0 Novela z. o obchodních korporacích - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 15. 5. 2019
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 30. 4. 2019
 240/0 Novela z. o zpravodajských službách ČRVládní návrh zákonaGaranční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 2. 5. 2019
 247/0 Novela z. - živnostenský zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2019
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 15. 5. 2019
 299/0 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EUVládní návrh zákona3. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání od 24. 4. 2019
 301/0 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU - RJVládní návrh zákonaGaranční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 16. 5. 2019
 332/0 Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EUVládní návrh zákonaGaranční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 30. 4. 2019
 367/0 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - RJVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2019
 379/0 Doh.o ochraně investic mezi EU a SingapuremMezinárodní smlouva2. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání od 26. 4. 2019
 395/0 Vl.n.z. o územně správním členění státuVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2019
 410/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů - RJVládní návrh zákonaGaranční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 2. 5. 2019
 411/0 Novela z. - občanský zákoníkVládní návrh zákona1. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání od 15. 5. 2019
 435/0 Novela z. - veterinární zákon - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání od 30. 4. 2019
 442/0 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2018Zpráva a jiné1. čtení, zařazena na pořad 28. schůze
 444/0 Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2018Zpráva a jiné1. čtení, zařazena na pořad 28. schůze
 454/0 Novela z. o rostlinolékařské péči - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání od 30. 4. 2019


ISP (login)