Sněmovní tiskyPřikázáno VZP

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 13/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 172/2018 Sb.
 15/0 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2018 Sb.
 16/0 Zpráva o životním prostředí ČR 2016Zpráva a jinéVzato na vědomí
 45/0 Novela z. - vodní zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 113/2018 Sb.
 96/0 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 45/2019 Sb.
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 98/2019 Sb.
 178/0 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017Zpráva a jinéVzato na vědomí
 321/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 355/0 Zpráva o životním prostředí ČR 2017Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 30. schůze (od 28. 5. 2019)
 408/0 Novela z. o lesích (lesní zákon)Vládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava


ISP (login)