Sněmovní tisky
Ing. Aleš Juchelka - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 8 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 224/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 27. 2. 2019
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (login)