Sněmovní tisky
Ing. Aleš Juchelka - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 224/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 8. schůze (od 2. 5. 2019)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 29. 4. 2019
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (login)