Sněmovní tisky
Mgr. Petr Pleva - zpravodajem sněmovny k tiskům

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 145/0 Zpráva Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - 1998Zpráva a jinéZpráva zamítnuta
 179/0 Výroční zpráva Grantové agentury ČR za rok 1998Zpráva a jinéZpráva zamítnuta
 341/0 Dodatek ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlas a televiziZpráva a jinéSchválena
 353/0 Zpráva Dozorčí rady Grantové agentury ČR za rok 1998Zpráva a jinéProjednáno bez usnesení
 482/0 Vl. návrh zák. a o rozhlas. a tel. vysílání - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 483/0 Vl. návrh zák. souvis. s rozh. a tel. vysíláním - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 622/0 Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 717/0 Návrh zák. o provozování rozhl. a televizního vysílání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 231/2001 Sb.
 746/0 Zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasuZpráva a jinéSchválena
 780/0 Vl. návrh zák. o provoz. rozhl. a tel. vysílání - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 3. čtení
 976/0 Vládní návrh zákona o Českém rozhlasuVládní návrh zákonaSchváleno, 192/2002 Sb.
 1160/0 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadůVládní návrh zákonaSchváleno, 320/2002 Sb.
 1261/0 Kodex České televizeZpráva a jinéVzata zpět


ISP (login)