Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 153 tisků. (2. strana, celkem stran: 8)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 152/0 N.z. o zajištění právní pomoci1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ3. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 159/0 Novela z. - zákoník práce1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 170/0 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EUZapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUZapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 179/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.3. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 180/0 Novela z. o regulaci reklamy1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištění1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 189/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 19191. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 191/0 Novela z. o dráhách2. čtení - obecná rozprava
 193/0 Novela z. o regulaci reklamy1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 194/0 Novela z. o státních svátcích1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 195/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU3. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 200/0 Novela z. o prodejní době - RJ3. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 201/0 Novela z. - občanský zákoník1. čtení, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 202/0 Novela z. o poštovních službách - EU2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 21. 2. 2019
 203/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EUGaranční výbor, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)
 204/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 27. schůze (od 5. 3. 2019)

<< 1 2 3 4 5 6 >>ISP (login)