Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Evropská unie

Celkem nalezeno 334 tisků. (2. strana, celkem stran: 17)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 937/0 Senátní n. ústav. z. o refer. o souhl. ČR se Sml. o Ústavě Senátní návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 967/0 Novela zákona o platebním styku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 62/2006 Sb.
 968-E/0 Střednědobé hodnocení Lisabonské strategieAkty a dokumenty EU 
 973-E/0 "Negociační balíček" k finanční perspektivě 2007 - 2013Akty a dokumenty EU 
 991/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 61/2006 Sb.
 1038/0 Program podpory malých a středních podnikatelůZpráva a jinéVzato na vědomí
 1127/0 Národní Lisabonský program 2005 - 2008Zpráva a jinéVzata zpět
 1185/0 Vl. n. z. o opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 319/2006 Sb.
 1193/0 Vl.n.z. o činnosti institucí zaměst. penzijního pojištění - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 340/2006 Sb.
 1220/0 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (ETS 148)Mezinárodní smlouvaSchválena, 15/2007 Sb. m. s.
 1232/0 Vl.n.z. úvěr na financ. progr. Výstavba vodov. a kanalizací - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 232/2006 Sb.
 1233/0 Novela z. o azylu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 165/2006 Sb.
 1262/0 Novela obchodního zákoníku - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 17/0 Novela z. o účetnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 410/2010 Sb.
 53/0 Novela z. o krmivech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 33/2011 Sb.
 65/0 Novela z. o krizovém řízení - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 430/2010 Sb.
 70/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 427/2010 Sb.
 74/0 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 343/2010 Sb.
 82/0 Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 331/2010 Sb.
 83/0 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 32/2011 Sb.

<< 1 2 3 4 5 6 >>ISP (login)