Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1095 tisků. (3. strana, celkem stran: 55)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 41/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyVládní návrh zákona
 42/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Zdeňka Jičínského, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Poslanecký návrh zákona
 43/0 Návrh zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh zákona zastupitelstva kraje
 44/0 Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona zastupitelstva kraje
 45/0 Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona zastupitelstva kraje
 46/0 Návrh poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poslanecký návrh zákona
 47/0 Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006)Zpráva a jiné
 48/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 49/0 Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2006Zpráva a jiné
 50/0 Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2005 - 2006Zpráva a jiné
 51/0 Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005Zpráva a jiné
 52/0 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007Státní rozpočet
 53/0 Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009Zpráva a jiné
 54/0 Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007Zpráva a jiné
 55/0 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona zastupitelstva kraje
 56/0 Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006Zpráva a jiné
 57/0 Návrh poslanců Milana Urbana, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona o výrobě tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně energetického zákona Poslanecký návrh zákona
 58/0 Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích Poslanecký návrh zákona
 59/0 Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona zastupitelstva kraje
 60/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikouMezinárodní smlouva

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>ISP (login)