Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 135 tisků. (3. strana, celkem stran: 7)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 1284/0 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady EvropyMezinárodní smlouvaOrganizační výbor
 1295/0 Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2001Zpráva a jinéOrganizační výbor
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 34/0 Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2001Zpráva a jinéProjednáno bez usnesení
 83/0 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady EvropyMezinárodní smlouvaSchválena, 57/2004 Sb. m. s.
 87/0 Vl. n. z. o provoz. rozhlas. a televiz. vysílání - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 199/0 Kodex České televizeZpráva a jinéSchválena
 240/0 Zpr. o stavu vys. a čin. Rady pro rozhlas. a telev.vysíláníZpráva a jinéVzato na vědomí
 274/0 V. n. z. o rozhlas. a televizních poplatcíchVládní návrh zákonaNepřijato
 275/0 V. n. z. o České televiziVládní návrh zákonaSchváleno, 82/2005 Sb.
 280/0 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2002Zpráva a jinéSchválena
 341/0 Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 341/2004 Sb.
 439/0 Zpráva o hospodaření ČT v roce 2002Zpráva a jinéVzato na vědomí
 594/0 Zpráva o stavu vysílání Rady RTV za rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 596/0 V.n.z. o ochr. služeb v obl. rozhlas. a televiz. vysílání - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 206/2005 Sb.
 619/0 Výroční zpráva o čin. České televize v roce 2003Zpráva a jinéVzato na vědomí
 756/0 N.z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 348/2005 Sb.
 765/0 Výroč. zpráva o hospod. ČT v roce 2003Zpráva a jinéVzato na vědomí
 885/0 Novela z. o rozhlasovém a televizním vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 235/2006 Sb.
 903/0 Zpráva o stavu vysílání Rady RTV za rok 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 934/0 Novela zákona o regulaci reklamy Poslanecký návrh zákona Neschváleno

<< 1 2 3 4 5 6 7>>ISP (login)