Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1095 tisků. (4. strana, celkem stran: 55)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 61/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh zákona
 62/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh zákona
 63/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 64/0 Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonů Návrh zákona zastupitelstva kraje
 65/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000Mezinárodní smlouva
 66/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ESMezinárodní smlouva
 67/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ESMezinárodní smlouva
 68/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v HaaguMezinárodní smlouva
 69/0 Rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v RizeZpráva a jiné
 70/0 Návrh poslanců Karla Sehoře, Pavla Hojdy a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 71/0 Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007Zpráva a jiné
 72/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou JugosláviiMezinárodní smlouva
 73/0 Písemná interpelace poslance Davida Ratha na ministra zdravotnictví Tomáše Julínka ve věci personální politiky nového ministra zdravotnictvíPísemná interpelace
 74/0 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006Zpráva a jiné
 75/0 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005Zpráva a jiné
 76/0 Písemná interpelace poslance Václava Exnera na ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu ve věci české účasti na schůzi Komise pro svobodnou KubuPísemná interpelace
 77/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v ŽenevěMezinárodní smlouva
 78/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006Mezinárodní smlouva
 79/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006Mezinárodní smlouva
 80/0 Návrh poslanců Karla Kratochvíleho, Petra Zgarby, Josefa Řiháka, Ladislava Skopala, Josefa Šenfelda a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>ISP (login)