Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 3516 tisků. (9. strana, celkem stran: 176)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 57/1 Usnesení výboru pro životní prostředí č. 24 ze dne 9. dubna 2014 k vládnímu návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)Usnesení výboru
 57/2 Usnesení výboru pro obranu č. 23 ze dne 9. dubna 2014 k vládnímu návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)Usnesení výboru
 57/3 Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 32 ze dne 10. dubna 2014 k vládnímu návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)Usnesení výboru
 57/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)Pozměňovací a jiné návrhy
 58/0 (tisk zrušen)Zpráva a jiné
 59/0 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Miroslava Grebeníčka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 59/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Kateřiny Konečné, Miroslava Grebeníčka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisůStanovisko vlády
 60/0 Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 60/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisůStanovisko vlády
 60/2 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 32 ze dne 10. dubna 2014 k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 60/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 40 ze dne 17. dubna 2014 k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 60/4 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 60 ze dne 4. září 2014 k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 60/5 Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisůPozměňovací a jiné návrhy
 61/0 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2012Zpráva a jiné
 61/1 Usnesení zemědělského výboru č. 11 ze dne 15. ledna 2014 ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2012Usnesení výboru
 62/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 63/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v SarajevuMezinárodní smlouva
 63/1 Usnesení zahraničního výboru č. 17 ze dne 4. března 2014 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v SarajevuUsnesení výboru
 64/0 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014Zpráva a jiné
 64/1 Usnesení zemědělského výboru č. 10 ze dne 15. ledna 2014 k návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014Usnesení výboru

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>ISP (login)