34. schůze Sněmovny bude pokračovat v úterý 24. září

20. 9. 2019

Schválený pořad 34. schůze s již vyznačenými projednanými body je k nahlédnutí zde:34. schůze Sněmovny bude pokračovat v úterý 24. září (20.09.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)