Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
268/1919Zákon, jímž se mění předpisy zákona o nemocenském pojištění dělníků1
272/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se provádí zákon ze dne 10.4.1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků, pokud jde o železniční zřízence.1
275/1919Zákon o platech zatímních a suplujících profesorů státních středních škol1
276/1919Zákon o úvěru pro živnostníky válkou poškozené1
277/1919Zákon o stavebních úlevách, kterým se doplňují, pokud se týče mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. město Jihlavu a Znojmo a pro jejich místa předměstská, daného zákonem ze dne 16. června 1894, č. 63 z.z. a změněného a doplněného zákonem ze dne 16. června 1914, čís. 39 z.z.1
281/1919Zákon o státní podpoře stavebního ruchu1
282/1919Zákon o úlevách při přijímání legionářů do státních úřadů1
283/1919Nařízení vlády republiky Československé o prodloužení lhůty ku soupisu pojistek.1
285/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se mění čl. 11. nařízení ze dne 4.3.1919, č. 110 Sb. z. a n., o výplatě vkladů a podílů.1
288/1919Zákon, kterým se doplňuje zemské zřízení moravské1
289/1919Zákon o započtení služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním1
291/1919Zákon o doplňování komisí pro daň z příjmu1
292/1919Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, z.ř. č. 220, o dani důchodové1
293/1919Zákon o změně platnosti ustanovení o středních školách na Slovensku1
294/1919Zákon, jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových výrobků1
299/1919Zákon, jímž se zřizují lidové soudy cenové1
304/1919Zákon o poplatku z cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty1
306/1919Zákon, jímž se zrušují dvorní dekret ze dne 4. října 1833, čís. 2633 Sb.z., a článek V. uvoz. zákona k civilnímu řádu soudnímu ze dne 1. srpna 1895, z.ř. č. 112, o likvidaci a vymáhání advokátních platů1
307/1919Zákon o zařadění cestmistrů, poříčních, přístavních, nadjezných, jezných, podjezných, asistentů poříční správy I.třídy, asistentů poříční správy II.třídy, plavidelníků, podplavidelníků, mostních a řidičů silničních parních válců do úřednických tříd hodnostních a platových1
311/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se mění nařízení ze dne 6.3.1919, č. 113 Sb. z. a n., o obmezení výplat a zákazu vývozu, a jímž se zakazuje dovoz neokolkovaných bankovek Rakousko-uherské banky.1

<<12345678>>ISP (příhlásit)