Dokument EU 11517/19

Report from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení rámce pro spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami
/kód dokumentu 11517/19, COM(2019) 371 final/ISP (příhlásit)