Dokument EU 11597/19

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)
/kód dokumentu 11597/19, COM(2019) 359 final/ISP (příhlásit)