Dokument EU 11915/19

Zpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2018
/kód dokumentu 11915/19, COM(2019) 356 final/ISP (příhlásit)