Dokument EU 13717/19

Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Report on the functioning of the European carbon market - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
/kód dokumentu 13717/19, COM(2019) 557 final/ISP (příhlásit)