Dokument EU 13811/19

Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé
/kód dokumentu 13811/19, COM(2019) 568 final/ISP (příhlásit)