Dokument EU 13889/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období − program pro spotřebitele na období 2014−2020
/kód dokumentu 13889/19, COM(2019) 490 final/ISP (příhlásit)