Celkem nalezeno 1278 dokumentů. (77. strana, celkem 86 stran)

KódReferenceNázevStav
14141/17COM(2017) 655 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2013/30/EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v mořiVzato na vědomí bez projednávání
14138/17COM(2017) 630 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovuVzato na vědomí bez projednávání
14113/17COM(2017) 646 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dva roky po uzavření Pařížské dohody - Pokrok v plnění závazků EU v oblasti klimatu (vyžadováno podle článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES)Vzato na vědomí bez projednávání
14111/17COM(2017) 654 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016Vzato na vědomí bez projednávání
14070/17COM(2017) 629 finalZpráva Komise Radě - Zpráva Komise Radě o posílené kontrolní misi v Rumunsku podle čl. - 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1466/97Vzato na vědomí bez projednávání
14047/17COM(2017) 641 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném veterinárním výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty k rozhodnutí č. 1/2017, kterým se mění dodatek 6 přílohy 11 dohodyVzato na vědomí bez projednávání
14044/17COM(2017) 640 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
14039/17COM(2017) 639 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XXI (Statistika) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
14035/17COM(2017) 638 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně jednacího řádu Smíšeného výboru EHPVzato na vědomí bez projednávání
13999/17COM(2017) 644 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT-EU k provádění článku 68 dohody o partnerství AKT-EUVzato na vědomí bez projednávání
13993/17COM(2017) 642 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k hodnocení programu LIFE v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
13952/17COM(2017) 717 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství a ve stálé skupině na vysoké úrovni Energetického společenství (Priština, 14. prosince 2017)Vzato na vědomí bez projednávání
13937/17JOIN(2017) 40 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném ministerském výboru a ve Smíšeném výboru pro spolupráci zřízených Dohodou o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé k přijetí jednacího řádu Smíšeného ministerského výboru, mandátu Smíšeného výboru pro spolupráci a mandátů podvýborů zřízených Smíšeným výborem pro spolupráciVzato na vědomí bez projednávání
13933/17COM(2017) 636 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnostech Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2015 a 2016Vzato na vědomí bez projednávání
13927/17COM(2017) 637 finalPozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ESVzato na vědomí bez projednávání

<<737475767778798081>>ISP (příhlásit)