Celkem nalezeno 1302 dokumentů. (4. strana, celkem 87 stran)

KódReferenceNázevStav
10956/19COM(2019) 308 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve SpolečenstvíNavrženo k projednání
10915/19COM(2019) 307 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu a v Ústřední komisi pro plavbu na Rýně k přijetí vzorů v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavběNavrženo k projednání
10903/19COM(2019) 309 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/805/EU, kterým se Polské republice povoluje zavést opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
10886/19COM(2019) 290 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 ta 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise)Navrženo k projednání
10885/19COM(2019) 287 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a výsledcích programu Pericles 2020 na ochranu eura proti padělání v roce 2018Navrženo k projednání
10881/19COM(2019) 600 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/276, pokud jde o prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbamiNavrženo k projednání
10845/19COM(2019) 304 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/676/EU, kterým se Rumunsku povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
10831/19COM(2019) 294 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru OECD pro veřejnou správu a v Radě OECD k návrhu doporučení o boji proti nezákonnému obchodu: posílení transparentnosti v zónách volného obchoduNavrženo k projednání
10828/19COM(2019) 316 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Consolidated annual accounts of the European Union for the financial year 2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2018Navrženo k projednání
10827/19COM(2019) 312 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual accounts of the European Commission for the financial year 2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropské komise za rozpočtový rok 2018Navrženo k projednání
10818/19COM(2019) 292 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) v oblasti dohledu nad skupinou a řízení kapitálu v rámci skupiny pojišťoven nebo zajišťovenNavrženo k projednání
10816/19COM(2019) 228 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) 2018Navrženo k projednání
10799/19COM(2019) 317 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Development Fund 2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2018Navrženo k projednání
10771/19COM(2019) 291 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o zřízení regionální organizace pro řízení rybolovu nebo o vytvoření nástroje za účelem zachování a řízení živých mořských zdrojů ve středozápadním Atlantském oceánuNavrženo k projednání
10757/19COM(2019) 299 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - 2018 Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva za rok 2018 o řízení a výkonnosti rozpočtu EUNavrženo k projednání

<<12345678>>ISP (příhlásit)