Celkem nalezeno 1302 dokumentů. (5. strana, celkem 87 stran)

KódReferenceNázevStav
10732/19COM(2019) 350 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2018Navrženo k projednání
10729/19COM(2019) 305 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá prognóza přítoku a odtoku prostředků rozpočtu EU (2020-2024)Navrženo k projednání
10712/19C(2019) 5115 final, COM(2019) 325 finalNávrh rozhodnutí Rady o nenahrazení členů KomiseNavrženo k projednání
10705/19COM(2019) 264 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výsledky kontroly účelnosti nejvýznamnějších právních předpisů týkajících se chemických látek (s výjimkou nařízení REACH) a zjištěné problémy, nedostatky a slabinyNavrženo k projednání
10632/19COM(2019) 286 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992Navrženo k projednání
10626/19COM(2019) 270 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o ustanoveních směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách týkajících se on-line rezervací provedených na různých prodejních místechNavrženo k projednání
10603/19COM(2019) 283 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice povoluje používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti odchylně od ustanovení článku 193 směrnice 2006/112/ESNavrženo k projednání
10602/19COM(2019) 259 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Shrnutí výročních zpráv o provádění operačních programů spolufinancovaných z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v roce 2017Navrženo k projednání
10550/19COM(2019) 282 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování kapitoly IV nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředkůNavrženo k projednání
10520/19C(2019) 4403 finalDoporučení Komise ze dne 18.6.2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030Navrženo k projednání
10454/19COM(2019) 281 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Seychelskou republikou a protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
10453/19COM(2019) 279 finalSdělení Komise - Prohloubení evropské hospodářské a měnové unie: zhodnocení čtyři roky po zprávě pěti předsedů - Příspěvek Evropské komise k eurosummitu dne 21. června 2019Navrženo k projednání
10444/19COM(2019) 280 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Senegalskou republikouNavrženo k projednání
10443/19COM(2019) 277 finalSdělení Komise Radě v souladu s článkem 395 směrnice Rady 2006/112/ESNavrženo k projednání
10400/19COM(2019) 271 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o překážkách obchodu a investic: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018Navrženo k projednání

<<123456789>>ISP (příhlásit)