Celkem nalezeno 1396 dokumentů. (77. strana, celkem 94 stran)

KódReferenceNázevStav
15926/17COM(2017) 775 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zbožíVzato na vědomí bez projednávání
15922/17COM(2017) 720 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o přezkumu v polovině období týkající se nástrojů pro financování vnější činnostiVzato na vědomí bez projednávání
15908/17COM(2017) 781 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Rady (EU) 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daníVzato na vědomí bez projednávání
15907/17COM(2017) 780 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Osmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupechVzato na vědomí bez projednávání
15905/17COM(2017) 778 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování opatření podle směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatřeníVzato na vědomí bez projednávání
15904/17COM(2017) 783 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbuVzato na vědomí
15887/17COM(2017) 759 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]oxolan-2-karboxamid (tetrahydrofuranylfentanyl, THF-F) kontrolním opatřenímVzato na vědomí bez projednávání
15878/17COM(2017) 766 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (5F-MDMB-PINACA) kontrolním opatřenímVzato na vědomí bez projednávání
15877/17COM(2017) 765 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky methyl-1-(2-fenylethyl)-4-[fenyl(propanoyl)amino]piperidin-4-karboxylát (karfentanil) kontrolním opatřenímVzato na vědomí bez projednávání
15875/17COM(2017) 764 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolním opatřenímVzato na vědomí bez projednávání
15873/17COM(2017) 758 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid (AB-CHMINACA) kontrolním opatřenímVzato na vědomí bez projednávání
15872/17COM(2017) 757 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrolním opatřenímVzato na vědomí bez projednávání
15871/17COM(2017) 756 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-(4-fluorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl) piperidin-4-yl)propanamid (4-fluorisobutyrylfentanyl) kontrolním opatřenímVzato na vědomí bez projednávání
15861/17COM(2017) 779 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Twelfth progress report towards an effective and genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Dvanáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiVzato na vědomí bez projednávání
15836/17COM(2017) 744 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování evropské platformy pro řešení sporů on-line zřízené podle nařízení (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-lineVzato na vědomí bez projednávání

<<737475767778798081>>ISP (příhlásit)