Celkem nalezeno 1396 dokumentů. (80. strana, celkem 94 stran)

KódReferenceNázevStav
15421/17COM(2017) 733 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobkyVzato na vědomí bez projednávání
15397/17COM(2017) 711 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
15389/17COM(2017) 709 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
15388/17COM(2017) 697 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Průběžné hodnocení programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu 2014-2018Vzato na vědomí bez projednávání
15387/17COM(2017) 698 finalNávrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovaceVzato na vědomí bez projednávání
15382/17COM(2017) 723 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
15379/17COM(2017) 722 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
15374/17COM(2017) 719 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšené radě ustavené Dohodou o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
15351/17COM(2017) 721 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - Stav ke dni 31. prosince 2016Vzato na vědomí bez projednávání
15334/17COM(2017) 736 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Návazná opatření související s výzvou ke sdělení skutečností – regulační rámec EU pro finanční službyVzato na vědomí bez projednávání
15315/17COM(2017) 712 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických noremBere na vědomí s doporučením
15314/17COM(2017) 708 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Pokyny k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictvíBere na vědomí s doporučením
15313/17COM(2017) 707 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Vyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvámBere na vědomí s doporučením
15312/17COM(2017) 724 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech na severu ŠvédskaVzato na vědomí bez projednávání
15285/17JOIN(2017) 46 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v SomálskuVzato na vědomí bez projednávání

<<767778798081828384>>ISP (příhlásit)