Celkem nalezeno 1359 dokumentů. (1. strana, celkem 91 stran)

KódReferenceNázevStav
10626/19COM(2019) 270 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the provisions of Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements applying to online bookings made at different points of sale - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o ustanoveních směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, která se týkají on-line rezervací provedených na různých prodejních místechNavrženo k projednání
10603/19COM(2019) 283 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice povoluje používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti odchylně od ustanovení článku 193 směrnice 2006/112/ESNavrženo k projednání
10602/19COM(2019) 259 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Shrnutí výročních zpráv o provádění operačních programů spolufinancovaných z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v roce 2017Navrženo k projednání
10550/19COM(2019) 282 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování kapitoly IV nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředkůNavrženo k projednání
10520/19C(2019) 4403 finalDoporučení Komise ze dne 18.6.2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030Navrženo k projednání
10454/19COM(2019) 281 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Seychelskou republikou a protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
10453/19COM(2019) 279 finalSdělení Komise - Prohloubení evropské hospodářské a měnové unie: zhodnocení čtyři roky po zprávě pěti předsedů - Příspěvek Evropské komise k eurosummitu dne 21. června 2019Navrženo k projednání
10444/19COM(2019) 280 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Senegalskou republikouNavrženo k projednání
10443/19COM(2019) 277 finalSdělení Komise Radě v souladu s článkem 395 směrnice Rady 2006/112/ESNavrženo k projednání
10400/19COM(2019) 271 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o překážkách obchodu a investic: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018Navrženo k projednání
10372/19JOIN(2019) 12 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o provádění akčního plánu proti dezinformacímNavrženo k projednání
10362/19COM(2019) 275 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
10347/19COM(2019) 208 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidlaNavrženo k projednání
10338/19COM(2019) 295 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Plán na dosažení dohody o dlouhodobém rozpočtu Unie na období 2021-2027: příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. června 2019Navrženo k projednání
10313/19COM(2019) 276 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Aktuální stav příprav alternativních opatření týkajících se vystoupení Spojeného království z Evropské unieNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)