Sněmovní tisk 1009
Novela z. o České národní bance - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1009/0 dne 24. 1. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1588).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1009/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1009/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1009/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 6. 6. 2017 na 57. schůzi přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6370Jaroslav KlaškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 5. 2017 v 16:08:00
6371Jaroslav KlaškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 5. 2017 v 16:08:56
6372Jaroslav KlaškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 5. 2017 v 16:11:11
6509Herbert PaveraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.3. 6. 2017 v 09:05:12
6513Václav VotavaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.5. 6. 2017 v 12:20:02
6514Václav VotavaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.5. 6. 2017 v 12:20:59
6529Jan SkopečekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 6. 2017 v 13:12:13
6530Jan SkopečekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 6. 2017 v 13:12:14
6538Jaroslav KlaškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 6. 2017 v 16:15:36


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (8)

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, Evropský měnový systém, měnová politika, mezinárodní měnový systém

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)