Sněmovní tisk 1023
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: Karas Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1023/0 dne 24. 6. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2005.

  • Přepracovaná verze doručena 19. 7. 2005 poslancům jako sněmovní tisk č. 1023/1.
    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2005 jako tisk 1023/2 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rodina, Školství

Deskriptory EUROVOCu: organizace školství, politika vzdělávání, přístup ke vzdělání, školní vzdělávání, školský systém, vzdělávání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)