Sněmovní tisk 113
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

Stav projednávání ke dni: 17. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 3. 2018 jako tisk 113/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Zpravodajem určen Petr Dolínek.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 12. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 113/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 31. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno.
  proběhlo 20. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno.
  proběhlo 11. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).



Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnosti



ISP (příhlásit)