Sněmovní tisk 247
Novela z. - živnostenský zákon

Stav projednávání ke dni: 16. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 25. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kordová Marvanová H..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 247/0 dne 25. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0247.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 2018 jako tisk 247/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2066Patrik Nacher14290-21202.doc (107 KB)22. 1. 2019 v 15:56:02
2570Patrik Nacher14794-22030.doc (79 KB)8. 4. 2019 v 11:14:13
2732Jakub Janda14956-22259.docx (39 KB)26. 4. 2019 v 13:21:39
2915Jan Kubík15139-22564.docx (16 KB)30. 5. 2019 v 15:37:26
3025Petr Dolínek15249-22765.docx (18 KB)20. 6. 2019 v 13:52:01


Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, profesní příprava, živnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)